söndag 14 september 2014

Malala Yousafzai: Jag är Malala

Malala Yousafzai berättar i boken Jag är Malala om händelserna som ledde fram till att hon som 14-åring blev skjuten i huvudet. Malala levde i Pakistan. TIllsammans med sin far kämpar Malala för tjejers rätt att få gå i skolan. Hennes far driver skolor och vägrar stänga ute flickorna trots att Talibanerna drar åt snaran mer och mer. Till slut får flickorna smyga till skolan utan att visa sin skoluniform och sina skolböcker.

Malala håller tal i olika officiella sammanhang och jobbar för flickornas rätt. Både hon och hennes far blir ofta hotade men jobbar ändå vidare. En dag när Malala åker med skolskjutsen hem från skolan blir hon på nära håll skjuten i huvudet. Läget är kritiskt men med bra vård av experter och senare rehabilitering i Storbritanien så blir hon slutligen näst intill återställd.

Boken är lite seg i början då den ger mycket bakgrundsinformation. Lite bakgrundsinformation är förstås bra men det blir väl mycket och ingående när man inte känner till så mycket innan. Så småningom kommer boken mer fram till nutid, strax innan hon blir skjuten. Därifrån är boken väldigt intressant. Det är spännande hur ett normalt samhälle kan bli så inskränkt och nerbrutet av att Talibanerna tar makten. Att Talibanerna styr betyder inte alls att alla sympatiserar med deras åsikter, men de måste följa deras tokiga regler för att överleva.

Jag gillar böcker med nutidshistoria. Detta är en sådan bok som både är underhållande och jag får lite nutidshistoria på köpet.

Inga kommentarer: