torsdag 16 april 2015

Jan Bylund och Mattias Lundberg: Den lyckliga pessimisten

Denna gången i bokcirkeln valde vi inte en skönlitterär bok. Det blev i stället en av alla självhjälpsböcker, men en som går tvärt emot alla optimistkonsulter och optimistböcker. Den lyckliga pessimisten av Jan Bylund och Mattias Lundberg handlar om varför negativt tänkande är positivt.

Boken beskriver hur det i olika situationer är mindre bra att vara för optimistisk. Det är inte bra att i alla lägen tänka att det ordnar sig, det där fixar jag/vi. Det kan vara bättre att vara pessimistisk och fundera på vad som kan gå fel och vara förberedd på det. Det måste ju inte gå fel, men om det gör det så är det bra att ha tänkt tanken i förväg. 

Grundtanken är väldigt intressant och det finns en del poänger i boken, men det mesta hade kunnat sägas i ett kåseri i en tidning. Boken tar upp många exempel med lite olika vinkling. Exempel är bra för att göra det tydligt, men till slut känns det som att det blir exempel på exempel utan röd tråd. 

Boken var alltså halvbra, men det gav en bra och intressant diskussion. Det är ju också en viktig poäng i en bokcirkel. 

Inga kommentarer: