lördag 13 oktober 2018

Dags att agera

Det kommer larmrapporter om att miljömålet från Parisavtalet inte är tillräckligt. Det är möjligt, men även om målet vore tillräckligt så räcker det ju inte att sätta upp ett mål. För att nå målet måste man agera.

Detta kan jämföras med om jag sätter upp ett mål att gå ner fem kilo till sommaren 2019. Det kommer ju inte att hända bara för att jag sätter målet! Hur ska jag agera för att nå mitt viktmål? Jag måste lägga om kost och träning och kanske något annat i min livsstil.

Samma sak gäller miljömålet. Det kommer inte att hända om vi inte lägger om vår livsstil. För att nå ett globalt miljömål så är det inte (i alla fall inte bara) varje individs ansvar att lägga om livsstil. Ansvaret ligger på länder, organisationer, myndigheter och alla andra som kan fatta stora beslut. Just nu tycker jag att alla bara pratar, om en det.
Nästa fråga är vad vi ska göra? Den frågan är inte enkel och framför allt finns det inte ETT svar. Vi måste göra en massa olika saker (stora och små insatser) som förhoppningsvis tillsammans kan ta oss mot målet. Några funderingar som är fritt plockade ur luften utan att jag har läst på och analyserat exakt vad det får för konsekvenser:

  • Sluta sälja nya bensinbilar
  • Tvinga affärer att sälja ut den ätbara maten som de idag slänger
  • Installera solceller på alla nybyggda tak
  • Sätt kollektivtrafik och cyklister i första rummet vid ombygge av vägar och infrastruktur (se på Holland eller Köpenhamn)
  • Sänk priset på grönsaker och höj på kött
  • Stäng kolkraftverk och bygg moderna kärnkraftverk
Vilka stora beslut skulle kunna hjälpa oss mot målet? Det räcker inte att varje individ gör det där som vi vet att vi borde göra, eller inte göra...

Inga kommentarer: