tisdag 2 juli 2013

Mikael Niemi: Fallvatten

Denna boken har jag varit sugen på att läsa ett längre tag. Jag gillar böcker som utspelar sig i Norrland och ville därför läsa boken för miljöns skull, men också för den spännande och skrämmande tanken att en sån katastrof verkligen skulle kunna inträffa på riktigt.

Mikael Niemi beskriver i Fallvatten vad som händer den dagen en kraftverksdam i Lule älv brister. I älven ligger flera dammar på rad och katastrofen blir otroligt stor. Hela byar och landskap spolas bort.

Boken följer några olika personer, om hur deras timmar blir då översvämningsvattnet tar sig ner för floden. Det är intressant hur personerna reagerar i krissituationer och kan tänka sig att göra saker som de säkert inte ens trodde själva att de skulle göra. Boken ger ingen helhetsbild av situationen utan man får situationen beskriven utifrån de olika personernas upplevelse.

Jag tycker boken var intressant och gav en tankeställare om att vi människor inte kan bestämma hur naturen ska uppföra sig. På ett sätt tycker jag att det är synd att boken slutar mitt i eländet, å andra sidan hade det nog inte tillfört boken något om den även innehållit en massa om hur det gick sedan. Då hade det blivit en annan sorts bok.

Inga kommentarer: