tisdag 30 december 2014

Graeme Simsion: Projekt Rosie


Strax före jul hade vi vår senaste bokcirkelträff, men det har inte blivit av att skriva om boken. Det vore ju synd om jag missar att skriva om den för den är väl värd att nämnas.

Graeme Simsions bok Projekt Rosie blev jag kär i redan på första sidan.

Jag kan ha hittat en lösning på Hustruproblemet. ... 
Förloppet startade när Gene absolut ville att jag skulle hoppa in och ta en föreläsning om Asberger syndrom... Tidpunkten passade synnerligen illa. .... just den kvällen hade jag avsatt nittiofyra minuter åt badrumsstädning. Jag ställdes inför valet mellan tre alternativ, varav inget var tillfredsställande.

1. Att städa badrummet efter föreläsningen, med förlorad sömn som följd och därmed nedsatt psykisk och fysisk prestationsförmåga.
2. Att skjuta fram städningen till nästa tisdag, med en åttadagarsperiod av försämrad badrumshygien som följd och därmed ökad risk för sjukdomar.
3. Att vägra att hålla föreläsningen, vilket skulle kunna förstöra vänskapen mellan mig och Gene.

Boken handlar om Don Tillman 39 år gammal som bestämt sig för att gifta sig. Nu gäller det bara att hitta en fru. Som det framgår redan på första sidan så lever Don ett väldigt inrutat liv. Inga impulshandlingar, utan allt ska ske enligt uppgjord plan. Till och med maten följer en veckoplan. Samma veckoplan varje vecka! Till exempel äter han hummer varje tisdag.

För att hitta den rätta hustrun så har han skapat ett frågeformulär som han spridit på datesiter. Nu gäller det bara att invänta den som machar precis. Naturligtvis stöter han på Rosie som inte matchar alls. Hon kommer in och vänder upp och ner på hans liv. Det vill säga "upp och ner" i Dons värld betyder att han frångår sina vanliga ritualer och får uppleva en massa nya saker.

Boken är galen, varm och rolig. Man skulle kunna bli tokig på den stelbenta Don, men det blir inte jag. Han har ju alltid sin logiska förklaring till varför han gör som han gör och han är snäll och vill alla väl. Visst blir livet enklare med lite rutiner, men det ska nog stanna vid lite rutiner. Jag planerar inte badrumsstädning på minutnivå. En bra idé kan i alla fall vara att planera att läsa den här boken.
Inga kommentarer: